NAUJOS KRYPTYS

Jau daug metų Viešoji įstaiga „Menų ir mokymo namai“ dirba su Augusto Boalio TO (Theatre of the Oppressed) sistema ir populiariausiu jos metodu – Forumo teatru. Tai – socialinis teatras, įtraukiantis žiūrovus, atspindintis realias kasdienes situacijas ir padedantis jautriau pažvelgti į socialinę neteisybę ir ieškoti naujų būdų būti mus supančioje bendruomenėje.

Kadangi šis teatras visada susijęs su mus supančia aplinka, socialinėmis situacijomis ir aplinkybėmis, „Menų ir mokymo namai“ specialistams taip pat teko reaguoti į tai, kas vyksta pasaulyje. Covid-19 pandemija stipriai pakeitė žmonių bendravimą, kuriam laikui jį perkeldama beveik išimtinai tik į virtualią erdvę. Tačiau, net ir pandemijai slūgstant, naujai įgyti įpročiai išliko, dalis žmonių atrado, kad jie daug geriau jaučiasi dirbdami, bendraudami ir dalyvaudami įvairiuose užsiėmimuose nuotoliu, taigi, Forumo teatras irgi neišvengiamai turėjo persikelti ir į šią erdvę. Šiuo tikslu įstaigos darbuotojai bei naujai suburti savanoriai mokėsi naudoti Forumo teatro metodą nuotoliu, o vėliau ir sukūrė atskirą veiklos modulį, kuris ir toliau bus taikomas organizacijos veiklose – „Forumo teatras nuotoliu“.

 

Sukurti šį veiklos modulį bei imtis kitų įstaigai svarbių veiklų leido projektas „DIALOGAS IR VEIKSMAS – stiprindami save stipriname kitus“, kurį finansavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Sukurti nauji moduliai – labai svarbi projekto dalis. „Menų ir mokymo namai“ komanda atidžiai pasižiūrėjo į aplink esančius žmones ir jų grupes bei drauge galvojo, kuriuos jų pasiekti būtų svarbiausia, kam šis metodas galėtų duoti daugiausia naudos. Tokiu būdu, šalia darbo nuotoliu, atsirado dar keturi nauji darbo moduliai: „Forumo teatras mokykloms“, „Forumo teatras šeimoms“, „Forumo teatras jaunimui“ ir „Forumo teatras suaugusiems/kolektyvams“.

Kaip teigia Forumo teatro specialistė, Viešosios įstaigos įkūrėja Rimanta Vaičekonytė – „didžiulis džiaugsmas, kad galėjome išplėsti paslaugų spektrą ir sukurti naujus metodinius modulius darbui su skirtingomis visuomenės grupėmis“.

Įstaiga pasipildė smagiais ir energingais savanoriais

Vienas išsikeltų ir įgyvendintų šio projekto tikslų – suburta ir apmokyta savanorių komanda. Naujai susirinkę žmonės susipažino su Forumo teatro metodu, sužinojo apie kitus TO (Theatre of the Oppressed) metodus bei mokėsi taikyti Forumo teatrą nuotoliu. Su savanoriais bendraujama ir toliau, ieškoma naujų būdų juos vis labiau įtraukti į įstaigos veiklas.

Rimanta Vaičekonytė, pagrindinė savanorių mokytoja, teigė, kad savanorių subūrimas buvo viena svarbiausių ir smagiausių projekto veiklų, įstaigos direktorė Jūratė Kalčytė-Juzelskienė minėjo, kad susitikimas su naujais žmonėmis, jų įsitraukimas leido pajausti bendrystę, labiau įsijausti į kitų jausmus ir išgyvenimus, paskatino nebijoti diskutuoti įvairiais klausimais, padėjo atrasti naujų požiūrio kampų.

Keli pačių mokymuose dalyvavusių žmonių atsiliepimai: „šios žinios labai padės pardavimų, santykių meno mokymams versle, o taipogi santykiuose ir ne darbo erdvėje padedant artimiesiems ir vaikams tobulinti santykių meno įgūdžius“, „galėsiu geriau atpažinti įvairias situacijas bei  numatyti jų sprendimo būdus“, „padės santykiuose su artimaisiais, pažįstamais atpažinti disfunkcinį, destrukcinį elgesį bei pasirinkti būdą tam spręsti“, „Aš įsimylėjau“, „Manau, kad ši teatrinė forma kaip niekada naudinga ir aktuali. Tikiuosi, kad ji sulauks palaikymo ir vystysis Lietuvoje“.

Forumo teatras – internete ir socialinėse erdvėse

Šio projekto rėmuose buvo perkurta Viešosios įstaigos „Menų ir mokymo namai“ interneto svetainė bei pradėta sklaida įvairiais kanalais internetinėje erdvėje. Kuriant naują svetainę, teko peržiūrėti visus iki dabar per beveik dvidešimt metų nuveiktus darbus – komandos nariai patys negalėjo patikėti, kiek visko per šiuos metus įvyko!

Kaip sako įstaigos direktorė Jūratė Kalčytė-Juzelskienė, „Diskusijos ir pokalbiai sugrąžino į įstaigos veiklos pradžią, leido pažvelgti į nueitą mažais žingsneliais kelią. Tas žvilgsnis į įstaigos padarytus darbus, sutiktus kolegas ir partnerius, mums atnešė naujų idėjų būsimiems darbams, projektams“.

Forumo teatro pradininkė Lietuvoje Rimanta Vaičekonytė netgi įvertino, kad „šis projektas buvo vienas iš naudingiausių per paskutinius penkerius metus įgyvendintų projektų. Jo metu atsirado galimybė išsamiau pristatyti visuomenei mūsų įstaigos veiklą, nes per 20 įstaigos gyvavimo metų ir įgyvendintų begalės visuomenei naudingų veiklų tiesiog nebelikdavo laiko apie tai papasakoti, todėl didelė dalis jų taip ir liko nematomos“. Naujai sukurtai svetainei Rimanta taip pat negaili gražių žodžių: „naujas „Menų ir mokymo namai“ įvaizdis – naujai sukurta interneto svetainė. Malonumas pakviesti į ją „užeiti“ visus, kurie ieško interaktyvios, kūrybiškos, efektyvios ir patrauklios metodikos. Dabar čia sudėta atrinkta, skaidri ir susisteminta įstaigos veikla nuo pat jos įsikūrimo.

Postūmis tolesniam darbui

Viešosios įstaigos „Menų ir mokymo namai“ komanda vieningai sutaria, kad kartu dirbti  – smagu, o vykdomos veiklos atneša ne tik džiaugsmo, bet ir prasmės pojūtį, tad pradėtas veiklas tęsiame, ieškome naujų kelių, naujų perspektyvų. Kaip teigia Jūratė Kalčytė-Juzelskienė, „projekto veiklos sustiprino komandą, atradome geriausius ir stipriausius įstaigos taškus, nuo kurių atsispyrėme ir energingai kibome į darbus“. Rimanta Vaičekonytė pritaria, kad „atrodo, liko labai nedaug, tiesiog, visa tai, kas buvo išmokta, sukurta ir pristatyta įsisavinti, išbandyti ir praktiškai pritaikyti. Tikimės, kad tai mums pavyks padaryti ateityje, nes tikrai dar yra kur stiprėti“.

Šis projektas ne tik suteikė galimybę atnaujinti ryšius su ankstesniais partneriais, bet ir leido susipažinti su įvairiais profesionalais, su kuriais labai norėtųsi bendradarbiavimą tęsti ir ateityje. Pradėjus dirbti paaiškėjo, kad pavyko sutikti tuos, kuriuos irgi uždega TO idėjos, kuriems rūpi juos supanti aplinka, žmogaus teisės, įtrauktis ir tolerancija. Svetainę perkūrusi Saulė Aleksandravičiūtė taip atsiliepė apie galimybę prisidėti prie šio projekto: „Su Forumo teatro komanda turėjau galimybę dirbti prie jų internetinės svetainės. Pirmiausia mane patraukė Forumo teatro kolektyvo moterys, su kuriomis buvo malonumas bendrauti. Jos buvo užsidegusios savo projektu, žinojo, ko norėjo ir aiškiai komunikavo savo poreikius. Darbas su jomis man padėjo geriau suprasti ir Forumo teatro ideologiją ir jo pritaikymo būdus, tai tikrai unikalus problemų sprendimo variantas, kuris vedamas tokio kolektyvo stiprių moterų, tikrai padės visiems ieškantiems, kaip tobulėti ir augti“.