KOMUNIKACIJOS TRUKDŽIAI ĮMONĖSEL KAS GALI PADĖTI JUOS IŠSPRĘSTI?
Į PAGALBĄ SUBURIANT STIPRIĄ IR MOTYVUOTĄ KOMANDĄ – INTERAKTYVŪS UŽSIĖMIMAI?

Šešėlis komunikacijoje, hierarchija, yranti ir nuolat konfrontuojanti komanda – tai keletas vidinių trukdžių, kuriuos savo kolektyvo gretose pastebi įmonės ir organizacijos. Kaip suburti stiprią, konkurencingoje rinkoje vieningai tikslų siekiančią, „akis į akį“ komunikuoti bei problemas spręsti gebančią komandą, atskleidžia Všį „Menų ir mokymo namai“ vadovė Rimanta Vaičekonytė.

Metodas padedantis įmonėms

Sklandus įmonės darbas – prioritetas kiekvienam vadovui. Tiesa, su sunkumais sakosi susiduriančios net ir didžiausios mūsų šalies įmonės. Nuotolinio darbo ypatumai, komunikaciniai trigeriai tarp skirtingų įmonės skyrių kuria šešėlinę bendravimo kultūrą ir didina atskirtį.

Rimanta Vaičekonytė atskleidžia, kad yra efektyvių įmonėms talkinančių įrankių, kurie padeda pagerinti vidinę atmosferą organizacijoje, didina darbuotojų motyvaciją bei leidžia vieniems kitus pažinti. Vienas iš metodų – Forumo teatras.
„Forumo teatras versle – tai galimybė įmonių bendruomenėms geriau pažinti vieniems kitus, sukurti stiprų vertybinį pagrindą, mokytis būti atviriems ir empatiškiems, kalbėti apie patiriamus sunkumus ir ieškoti būdų juos kūrybiškai spręsti. Taip pat kartu ieškoti, bendradarbiauti, įsitraukti į dialogą, o ne kalbėtis monologais“, – tikina Forumo teatro metodą įmonėms padedanti taikyti aktorė.

Kad organizacija dirbtų efektyviai, galima pasitelkti įvairias veiklos valdymo sistemas, tačiau norint stiprinti darbuotojų tarpusavio ryšį, į kūrybines dirbtuves būtina įtraukti visus kolektyvo narius.

„Forumo teatrą taip pat galima pasitelkti stiprinant įvairius įgūdžius, svarbius darbuotojams: gebėjimą aiškiai ir argumentuotai dėstyti mintis, užtikrintai išsakyti savo nuomonę, pagarbiai išklausyti kitų, kūrybingai spręsti kylančias problemas, siekti svarbiausio tikslo visiems verslams – ekonominio augimo. Galiausiai ši priemonė suteikia galimybę save kūrybiškai išreikšti, pamatyti kitus netradicinėse aplinkybėse, smagiai praleisti laiką komandoje ir atsipalaiduoti“, – detalizuoja R. Vaičekonytė.

Pasižymi ilgalaikiu poveikiu

Forumo teatras yra vienas iš „Theatre of the Oppressed“ metodų, plačiai taikomas daugelyje pasaulio šalių. Interaktyvūs ir įtraukiantys teatro metodai, kuomet realios gyvenimiškos situacijos nagrinėjamos ant scenos, padeda įvairiems jaunimo bei suaugusiųjų kolektyvams stiprinti turimus įgūdžius ir lavinti trūkstamus.
Įmonėms taikomų metodų spektras labai platus, sako R. Vaičekonytė. Vieni užsiėmimai gali trukti keletą valandų, kiti – tęstis keletą dienų.

„Naudojame ne tik Forumo teatro metodą, bet ir kitus „Theatre of the Oppressed“ sistemos metodus, pavyzdžiui, pasitelkiame specialius žaidimus ir pratimus, Vaizdinių teatrą. Visi užsiėmimai turi savo struktūrą, kuri leidžia dalyviams geriau pažinti vieniems kitus, kurti bendrą stiprų vertybinį pagrindą, drąsiai diskutuoti kontroversiškomis temomis, išdrįsti pamatyti ir kalbėti apie aplinkoje patiriamus ar stebimus socialinius sunkumus bei ieškoti būdų juos įveikti“, – sako pašnekovė.

Užsiėmimuose sąveikauja kūrybos, psichologijos ir vadybos darnos metodai, o visas veiklas ir kūrybines dirbtuves kuruoja „Menų ir mokymo namų“ komanda. Grupinius užsiėmimus moderuoti padeda psichologė, analitinės krypties psichoterapeutė Virginija Skučaitė-Budrienė, kuri jau 15 metų dirba su metodikomis, projektais ir tyrimais, domisi gilesniais socialinių situacijų aspektais. Verslo administratorė, finansininkė ir pedagogė Jūratė Kalčytė-Juzelskienė administruoja įstaigos veiklą ir projektus, su kolektyvais dirba ir užsiėmimus veda aktorė ir lektorė Rimanta Vaičekonytė.

Anot R. Vaičekonytės, teatro užsiėmimai, priešingai nei įmonės vidiniuose susitikimuose taikomas diskusijos metodas, dalyviams palieka ilgalaikį poveikį: „Forumo teatro esmė – dialogas. Jo kūrėjas brazilas Augustas Boalis atkreipė dėmesį į tai, kad žmonės kalbasi daug, bet neretai – kiekvienas tiesiog išsako savo monologą. Tad jis kvietė ieškoti būdų šiuos pavienius monologus paversti dialogu, mokytis girdėti vieniems kitus ir pajausti.“

Skirtingoms įmonėms – skirtingi metodai
Bendrovės ir organizacijos ne tik skiriasi savo veiklos pobūdžiu, principais, vertybine prioritetų raiška, bet ir kolektyvo apimtimi. Dėl savo skirtybių vienodi užsiėmimai ir metodai negali būti efektyviai pritaikomi visoms įmonėms.

„Mums yra svarbu atsižvelgti į individualius kiekvienos įmonės poreikius ir juos atliepti. Neretai įmonėms siūlome prieš organizuojant darbą paprašyti būsimų dalyvių užpildyti anoniminį klausimyną interneto svetainėje – tai mums padeda tikslingai pasiruošti būsimoms veikloms, parinkti tinkamiausius pratimus, numatyti optimalią veiklų eigą, kryptingai dirbti ties įmonei aktualiomis temomis“ – atskleidžia „Menų ir mokymo namų“ vadovė.

Jeigu yra poreikis, „Menų ir mokymo namai“ po užsiėmimų gali suteikti grįžtamąjį ryšį – informuoti apie konkrečioje įmonėje pastebėtus procesus, dinamiką, stiprybes ir silpnybes bei suteikti rekomendacijas, kaip paprastais būdais išbandytus metodus būtų galima taikyti tolimesnėje įmonės veikloje.

Projektą remia:
Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Nevyriausybinių organizacijų fondo 2023 metų nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo programa