DIALOGAS IR VEIKSMAS –
stiprindami save, stipriname kitus

Šio projekto tikslas – sustiprinti organizaciją didinant jos žinomumą, keliant darbuotojų ir naujai suburtų savanorių kvalifikaciją ir plečiant teikiamų paslaugų spektrą. Projekto metu suburta nauja savanorių komanda, sukurti penki nauji organizacijos veiklos moduliai, pritaikant Forumo teatrą darbui nuotoliu, darbui su šeimomis, darbui neformaliojo ugdymo veiklose, darbui mokyklų klasėse ir darbui su suaugusiais asmenimis. Forumo teatras nuotoliu – tai ir pačių įstaigos darbuotojų naujai išmoktas darbo metodas. Projektas taip pat skirtas organizacijos interneto svetainės atnaujinimui ir perkūrimui, ieškoma naujų patrauklių viešinimo būdų socialiniuose tinkluose ir kitais kanalais, turint tikslą pasiekti įvairaus amžiaus auditoriją.  

Remėjai