MMN istorija ir veiklos

2004

Įkurta Viešoji įstaiga „Menų ir mokymo namai“ ir sukurta programa „Forumo teatras“, į kurį įsitraukė aktyvus jaunimas.

2004
2005 – 2012

Aktyviai veikianti Forumo teatro savanorių grupė

Žiūrėti nuotraukas

2005 – 2012
2005 – 2012

Tęstinis projektas „Su Forumo teatru – be smurto“

Projekto rėmėjai: Vidaus reikalų ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija

2005 – 2012
2006

„Nusikalstamumo prevencija mokyklose ir globos namuose, taikant Forumo teatro metodą”

Projekto rėmėjai: Pasaulio bankas, Britų ambasada, Vilniaus miesto savivaldybė, Švietimo ir mokslo ministerija

Žiūrėti parengtą dokumentą

2006
2008

“Forumo teatras ir socialinės intervencijos – kūrybiniai metodai, gerinantys įvairių socialinių grupių veiklą“. 

Projekto rėmėjai: Jaunimo reikalų departamentas prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos; Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

2008
2008

„Jaunimo ir paauglių socialinio atsparumo ugdymas Vilniaus miesto mokyklose, taikant Forumo teatro metodą“

Projekto rėmėjai: Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos programa; Vilniaus miesto savivaldybės vaikų socializacijos programa, LR Švietimo ir mokslo ministerija

2008
2008

„Jaunimo ir paauglių socialinio atsparumo ugdymas, taikant Forumo teatro metodą“ (stovykla Neringoje)

Projekto rėmėjai: Narkotikų kontrolės departamentas, Jaunimo reikalų departamentas, LR Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos jaunimo turizmo centras

2008
2009

„Socialiai priimtino elgesio modeliavimas Forumo teatro metodo pagalba“ (Veliučionių socializacijos centre)

Projekto rėmėjai: Narkotikų kontrolės departamentas prie LR Vyriausybės

2009
2009

„Forumo teatras – jaunimo iniciatyva“ 

Projekto rėmėjai: LR Švietimo ir mokslo ministerija

2009
2010 – 2011

„Keliaujanti socialinė virtuvė“ (partneriai)

Projekto koordinatoriai – Nacionalinis socialinės integracijos institutas; projekto partneriai – Viešoji įstaiga „Menų ir mokymo namai“

2010 – 2011
2010

“Socialinės intervencijos „Gyvenimo veidrodis“ – jaunimo iniciatyva, skatinanti diskusijas“

Projekto rėmėjai: Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (JTBA) 

2010
2010

Dienos stovykla „Forumo teatras – mano draugas“ Fluxus ministerijoje

Projekto rėmėjai: Vilniaus m. savivaldybės Švietimo departamentas

2010
2010

„Skurdo mažinimo formulė 10×10=0“

Projekto koordinatoriai – Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras (NIPC), projekto partneriai – Viešoji įstaiga „Menų ir mokymo namai“

Projekto rėmėjai: projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, įgyvendinant Europos kovos su skurdu metų programą

2010
2011

„Jaunimo ir paauglių socialinio atsparumo ugdymas, taikant Forumo teatro metodą“

Projekto rėmėjai: Vilniaus miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos programa

2011
2011

„Psichikos sveikata ir smurto prevencija mokyklose taikant Forumo teatro metodą – „BŪK veiklus“

Projekto rėmėjai: Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija

2011
2011

APDOVANOJIMAS – Specialusis Europos Sąjungos (ES) Nusikaltimų prevencijos apdovanojimas Viešajai įstaigai „Menų ir mokymo namai“ už projektą „Su Forumo teatru – be smurto“. 

2011
2011 – 2012

„Piliečio žadintuvas“ (projekte dalyvavo 146 Lietuvos mokyklos)

Projekto rėmėjai: Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojama programa TAPK (Neformaliojo švietimo paslaugų rėmimo sistemos sukūrimas savivaldybėse), administruoja Švietimo mainų paramos fondas

2011 – 2012
2013 – 2014

“Naujų “Engiamųjų teatro“ metodų integravimas į Lietuvos NVO veiklas“

Projekto rėmėjai: Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa

2013 – 2014
2013 – 2014

„Piliečio kelias“ (partneriai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos)

Projekto rėmėjai: Europos Sąjungos programa Europa piliečiams

2013 – 2014
2015 – 2017

„Augu pats – auginu kitą“ I, II ir III (Jaunų žmonių asmeninių, socialinių ir kultūrinių kompetencijų ugdymas mažesniuose Lietuvos miesteliuose) dalys 

Projekto rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

2015 – 2017
2015 – 2016

„Teatras – sėkmingos integracijos į darbo rinką repeticija“ (partneriai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Islandijos)

Projekto rėmėjai: Nordplus Adult programa

2015 – 2016
2016 – 2017

„Piliečio kelias istorijos veidrodyje“ (partneriai iš Lietuvos, Vengrijos, Juodkalnijos ir Portugalijos)

Projekto rėmėjai: Europos Sąjungos programa Europa piliečiams

2016 – 2017
2017

CiDAN APDOVANOJIMAS 

2017
2021 – 2022

„Pokyčių forumas – skurdo patirtį turinčių žmonių įtraukimas į viešosios politikos sprendimų priėmimus“

Projekto koordinatoriai – Nacionalinis skurdo mažinimo tinklas, projekto partneriai – Viešoji įstaiga „Menų ir mokymo namai“. 

Projekto rėmėjai: Aktyvių piliečių fondas, finansuojamas EEE finansinio mechanizmo lėšomis

2021 – 2022
2022

„Jaučiu ir bendrauju: teatro ir dailės duetas“

Projekto koordinatoriai – Šiaulių miesto universitetinė gimnazija, partneriai – Viešoji įstaiga „Menų ir mokymo namai“ ir Šiaulių miesto dailės galerija

Projekto rėmėjai: Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas

2022
2023

„DIALOGAS IR VEIKSMAS – stiprindami save, stipriname kitus“

Projekto rėmėjai: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2023