Apie mus

Menų ir mokymo namai

Viešoji įstaiga „Menų ir mokymo namai“ buvo įkurta 2004 metų liepos 1 – tada ir švenčiame savo gimtadienį!

Aktorė ir lektorė Rimanta Vaičekonytė A. Boalio Theatre of the Oppressed (TO) metodų sistemos pradėjo mokytis dar 1998 metais Estijoje, Danijoje bei Švedijoje, o 2004 metais pasikvietė į Lietuvą žinomą Forumo teatro specialistę iš Švedijos Mariją Nilson, kuri vedė mokymus su jaunimu dirbantiems specialistams ir iškart po to Lietuvoje gimė „Menų ir mokymo namai“, iki šiol sėkmingai taikantys A. Boalio Theatre of the Oppressed (TO) metodų sistemą.

Trumpa Forumo teatro metodo atsiradimo istorija

Theatre of the Oppressed (TO) – tai brazilų režisieriaus, politiko ir Žmogaus teisių gynėjo Augusto Boalio (Augusto Boal, 1931 – 2009) sukurta teatro metodų sistema, skirta atpažinti ir kovoti su išorine ir vidine priespauda, nelikti abejingiems socialinei neteisybei, skatinti gebėjimą priimti ir gerbti tai, ko dar nepažįstame. Šią sistemą sudaro įvairūs žaidimai ir pratimai, Vaizdinių teatras, Forumo teatras, Laikraščių teatras, Įstatymų leidybos teatras ir Troškimų vaivorykštė. Jie visi remiasi ne tik žodžiais, bet visuminiu mūsų patyrimu – jausmais, kūno pojūčiais ir išraiška, neverbaliniais komunikacijos būdais ir kt. VšĮ „Menų ir mokymo namai“ savo veikloje daugiausia naudoja Forumo teatro metodą, tačiau integruoja ir visus kitus sistemai priklausančius metodus. 

"Menų ir mokymo namai" dabar.

Beveik 20 metų mūsų komanda dirba, skleisdama žinią apie Žmogaus teisių svarbą, apie vidinius ir išorinius agresorius, su kuriais privalome konfrontuoti, norėdami gyventi laisvai. Tam naudojame ekspresyvius, gyvus, stipriai publiką įtraukančius teatro metodus. Tai, apie ką kalbame, diskutuojame, kai kada taip ir nebūna integruojama į kasdienį gyvenimą, bet situacijas vaidinant scenoje, patiriant, kokie jausmai kyla patekus į priespaudą kenčiančiųjų vaidmenį ar patyrus, kaip baisu, bet kartu ir kaip nuostabu iš pasyvaus stebėtojo tapti tuo, kuris gina ir užstoja – tai neišvengiamai tampa kasdienio gyvenimo dalimi. 

Tad įstaiga nuolatos vykdo nacionalinius ir tarptautinius projektus, dalyvauja kaip partneriai kitų organizacijų renginiuose, veda seminarus, kūrybines dirbtuves, mokymus įvairioms žmonių grupėms. 

Augustas Boalis aktyviai visus kviečia tarpusavio santykiuose MONOLOGĄ pakeisti DIALOGU ir mes jam 100 % pritariame. Vienas svarbių ir mums labai labai patinkančių Augusto Boalio gyvenimo principų – IŠDRĮSKITE BŪTI LAIMINGI! – tad mes to mokomės kasdien, užsimiršę primename vieni kitiems ir kviečiami visus prisijungti prie šio smagaus ir apdovanojančio mokymosi proceso!

Šiuo metu įstaiga naudoja visus „Engiamųjų teatro” metodus: Vaizdinių teatrą, Forumo teatrą, Nematomą teatrą, Laikraščių teatrą, Įstatymų leidybos teatrą”, „Troškimų vaivorykštę”. Įstaigoje dirba ir savanoriauja aktoriai, režisieriai, psichologai, kiti specialistai. 

Įstaigos veikla finansuojančių ir valdančių institucijų, visuomenės bei partnerių yra vertinama labai aukštai. 

Nuo 2018 m. organizacijos pagrindine veikla tapo darbų saugos dokumentacijos rengimas ir profesinės rizikos vertinimas.
Vadovaujantis Pavyzdiniais Saugos ir Sveikatos Nuostatais įstaigos darbuotojai ruošia visus įstatymais numatytus dokumentus susijusius su darbuotojų sauga ir sveikata. Taip pat rengia saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos instrukcijas, pareiginius nuostatus, darbo tvarkos taisykles. Darbų saugos specialistai teikia šias paslaugas – indentifikuoja profesinę riziką; atlieka fizikinius, cheminius matavimus ir ergonominius bei psichosocialinius tyrimus; paruošia profesinės rizikos šalinimo ir mažinimo planą.

Organizacija nuolat vykdo Engiamųjų teatro sistemos (Forumo teatro, Vaizdinių teatro ir kt.) metodikos mokymus įvairių organizacijų atstovams, mokytojams, mokiniams, studentams, veda konferencijas ir seminarus.

Komanda