Laikraščių teatras

Laikraščių teatras – tai vienas pirmųjų Engiamųjų teatro sistemos metodų. XX amžiaus vidurio Brazilijoje cenzūra buvo tokia stipri, kad cenzūruojami būdavo net ir teatro spektakliai. Laikraščių teatras buvo būdas apeiti šią cenzūrą – juk skaitomi patvirtinti ir vieši laikraščiai! O jau kokiu tonu, intonacijomis jie bus skaitomi, kaip skirtingi straipsniai bus derinami tarpusavyje – to niekas nereguliavo ir nuo aktorių meistriškumo priklausė, ką jie pajėgs tokiu vaidinimo būdu papasakoti.

Augusto Boalio siekis buvo rasti būdą parodyti, kad dauguma naujienų tėra fikcija, kad pirmame puslapyje esančios naujienos užgožia kitas ir t.t. Kalbėdamas apie šį teatrą, jis mėgo naudoti frazę, skambančią filme „Pilietis Keinas“ (Orson Welles): „nėra tokių naujienų, apie kurias būtų verta rašyti laikraščio antraštėje, tačiau jei bet kuri iš jų aprašoma antraštėje, ji tampa svarbi“.

Pagrindinės „Laikraščių teatro“ technikos:

Galerija