Žaidimai

Taikant Forumo teatro ir kitus Engiamųjų teatro metodus, visada kartu naudojame ir žaidimus bei pratimus. Jie turi pačius įvairiausius tikslus ir paskirtis – susipažinti, atsipalaiduoti, susikaupti, sutelkti „pabėgusią“ energiją, pasijausti komandos dalimi, mokytis atpažinti ir išreikšti įvairias emocijas. Neretai žaidimai ir patyrimas jų metu būna vėliau aptariami grupėje, siekiant, kad dalyviai labiau įsisąmonintų tai, ką patyrė bei galėtų nelikti vieni su stipriomis emocijomis, jei jos kyla žaidimų eigoje. 

Todėl jis nutarė, kad teatras gali būti tinkama priemonė visiems – net ir tiems, kurie nemoka, negali ar nenori savęs atskleisti žodžiais. Taip gimė Vaizdinių teatras. 

Pats Augustas Boalis, Engiamųjų teatro kūrėjas, išskyrė 5 žaidimų ir pratimų grupes:

Užsiėmimų metu šie žaidimai ir pratimai dažniausiai darniai persipina tarpusavyje. Parenkant žaidimus ir pratimus, svarbu atsižvelgti į grupės dinamiką, jos dalyvių amžių, nuotaiką bei siekiamus tikslus. Kiekviename etape praverčia skirtingi žaidimai ir pratimai. Naujoje grupėje svarbu, kad dalyviai pasijaustų saugūs ir priimti, tam naudojame susipažinimo bei atpalaiduojančius žaidimus, kuriais siekiama atskleisti ir pačią užsiėmimų atmosferą – kad laukiame ir priimame visus dalyvius, su jų nuomone, asmeninėmis savybėmis. Prieš pradedant veiklas svarbu pratimų pagalba padėti dalyviams susikaupti ir susitelkti. Kartas nuo karto, po pietų pertraukų ypač, svarbu pažaisti energijos susigrąžinimo žaidimus. Siekiant geresnio rezultato kuriant Forumo etiudus, labai svarbūs yra emocijų pažinimo, bendradarbiavimo, empatijos skatinimo pratimai – jie padeda geriau pasiruošti patirti įvairių personažų istorijas, jausmus, motyvaciją ir tai atskleisti etiudų metu. Šie pratimai labiausiai reikalauja aptarimo. 

Pavyzdys: