Image theatre

Image theatre – žodžių, sąvokų ir įvardinimų nereikalaujantis teatras. Pats Engiamųjų teatro kūrėjas Augustas Boalis pastebėjo, kad ne visi gali išreikšti tai, ką galvoja ar kaip jaučiasi, naudodami žodžius. Savo darbe Augustas Boalis naudojo ispanų kalbą, tačiau pradėjo dirbti su grupe, kur nei vienam dalyviui ispanų kalba nebuvo gimtoji. Staiga jis pamatė, kad tai – puiki terpė nesusikalbėjimui. Skirtingų tautų ar socialinių grupių žmonės naudojo visiškai skirtingas sąvokas tiems patiems dalykams apibūdinti, arba atvirkščiai – nesusikalbėjimas kildavo ir tada, kai ta pačia sąvoka įvairūs žmonės apibūdindavo visiškai skirtingus dalykus!

Todėl jis nutarė, kad teatras gali būti tinkama priemonė visiems – net ir tiems, kurie nemoka, negali ar nenori savęs atskleisti žodžiais. Taip gimė Vaizdinių teatras. 

Pavyzdys: