Forumo teatro projektas pripažintas Europos mastu

Gruodžio 28 d.  Vidaus reikalų ministerijoje iškilmingai įteiktas specialusis Europos Sąjungos (ES) Nusikaltimų prevencijos apdovanojimas, kurį šiais metais pelnė VšĮ „Menų ir mokymo namai” tęstinis projektas „Su „Forumo teatru” – be smurto”. Kartu su apdovanojimu  nusikaltimų prevencijos projekto autoriams įteikta ir vidaus reikalų ministro Raimundo Palaičio padėka.
 
„Džiaugiuosi galėdamas įteikti jums šį svarų apdovanojimą. Tai – ne tik jūsų nuopelnų įvertinimas, bet ir įrodymas, kokia kūrybinga ir aktyvi jaunoji karta gyvena Lietuvoje. Dėkoju jums už Lietuvos vardo garsinimą Europoje, taip pat – už pagalbą atliekant didžiulį prevencinį darbą ir rūpinantis mūsų vaikų ir jaunimo saugumu”, –  teigia ministras R. Palaitis.

Aštuntąjį kartą rengiamuose kasmetiniuose ES Nusikaltimų prevencijos apdovanojimuose šiemte dalyvavo septyniolika projektų iš Lietuvos, Olandijos, Portugalijos, Rumunijos, Slovakijos, Švedijos, Didžiosios Britanijos, Belgijos, Bulgarijos, Danijos. Čekijos Prancūzijos, Vokietijos ir kt. šalių. Pagrindinis prizas ir 20 tūkst. eurų atiteko vokiečių projektui „Fairpalyer.manual/Fairplayer sport”, tačiau vertinimo komisija padarė išimtį skirdama specialųjį prizą lietuvių pateiktam nusikaltimų prevencijos projektui „Su „Forumo teatru” – be smurto”.

Šio, jau šešerius metus vykdomo, projekto tikslas – kūrybiniais metodais mažinti paauglių nusikalstamumo riziką, stiprinti mokyklų ir kitų ugdymo/globos įstaigų bendruomenes, jų gebėjimą spręsti iškilusias problemas bei ugdyti paauglių psichologinius-socialinius įgūdžius.

„Forumo teatro” vadovės, aktorės R. Vaičekonytės teigimu, toks nusikaltimų prevencijos metodas nėra naujas. „Socialinis diskusijų teatras yra taikomas daugelyje šalių. Jis unikalus tuo, kad spektaklių metu jaunimas mato savo problemas, gali keisti spektaklio eigą, jį režisuoti ir taip spręsti įvairius klausimus, jie tarytum „repetuoja” savo gyvenimą”, – teigia ji.

Per šešerius veiklos metus nusikaltimų prevencijos projekte „Su „Forumo teatru” – be smurto” iš viso dalyvavo per 10 tūkst. dalyvių iš 27 šalies mokyklų, 5 vaikų globos namų bei 7 įstaigų, susijusių su vaikų ir jaunimo užimtumu, elgesio korekcija. Tęstinio projekto metu taip pat surengtos 5 stacionarios ir dieninės vaikų stovyklos, kuriose dalyvavo apie 400 dalyvių, tarp kurių – ne tik socialinės rizikos vaikai ir paaugliai, bet ir socialiniai darbuotojai, pareigūnai, mokytojai ir tėvai.
 

 ES Nusikaltimų prevencijos apdovanojimus nuo 2004 m. kasmet rengia ES Nusikaltimų prevencijos tinklas. Kiekviena šalis narė šiems apdovanojimams gali pateikti tik vieną projektą. Skiriant šį apdovanojimą, vertinamas projekto aktualumas, inovatyvumas, pasirinkta nusikaltimų prevencijos metodika, pasiekti rezultatai bei partnerystė įgyvendinant projektą.