Forumo teatras

Forumo teatras – vienas labiausiai išplėtotų ir plačiausiai naudojamų metodų. Mūsų įstaiga savo veiklą taip pat pradėjo nuo Forumo teatro. 

Tai – teatras, kuris remiasi demokratija. Klasikinis teatras aiškiai atskiria aktorių ir žiūrovą, pastarąjį palikdamas pasyvaus stebėtojo pozicijoje. Tačiau Augustui Boaliui tai netiko – jis siekė, kad žiūrovai būtų ne mažiau aktyvūs, negu aktoriai ir turėtų galimybę patys aktyviai keisti vaidinimo eigą, jo baigtį ir pasinaudotų scena repetuodami įvairius gyvenimo pasirinkimus ir išbandydami galimas jų pasekmes. Taip Forumo teatre gimė terminas „Žiūrovas-aktorius“ (angl. „Spectactor“). 

Forumo teatro spektakliai gali vykti įvairiais būdais:

XX a. Brazilija, kurioje gyveno Augustas Boalis, nebuvo pati saugiausia pasaulio šalis, joje buvo gausu smurto, korupcijos ir priespaudos, vienos žmonių grupės kentėjo nuo kitų, galios pasiskirstymas buvo ryškus. Tad tuo metu gimė terminas „Engiamųjų teatras“ („Theatre of the Oppressed“), kuris gerai atspindėjo to meto realybę. Šis terminas likęs iki šiol, nors  nebėra taip plačiai naudojamas šnekamojoje kalboje. „Engiamųjų teatras“ skirtas visiems, kurie kenčia priespaudą, socialinę neteisybę ir nelygybę, diskriminaciją, patyčias, kurie nesijaučia saugūs būdami atvirai savimi. Mes naudosime Augusto Boalio pasiūlytą terminą, turėdami mintyje visas neteisybę bei atmetimą patiriančias grupes. 

Pagrindiniai Forumo teatro veikėjai:

Protagonistas

Pagrindinis istorijos veikėjas, atstūmimą, diskriminaciją ar kitokią priespaudą patiriantis asmuo. Dažnai juo tampa tas, kuris pasiūlo istoriją, kuri bus vaidinama, bet nebūtinai.

Agresorius

Tas, kuris labiausiai engia ar skriaudžia protagonistą.

Stebėtojai / neutralieji

Visi kiti istorijoje dalyvaujantys asmenys. Jie mato agresiją ir priespaudą, tačiau dažniausiai į ją nesikiša arba kažkiek palaiko agresoriaus pusę, kaip ir gyvenime – tylintys agresoriaus akivaizdoje prisideda prie to, kad agresija nėra sustabdoma, o prisidėti prie patyčių neretai atrodo „saugiau“ ir netgi „patraukliau“, negu apginti auką, nes labai greitai gali atsidurti jos vietoje.

Džokeris

Visai atskiras veikiantis asmuo. Tai – tarpininkas tarp aktorių ir publikos. Jis stengiasi išlikti neutralus (kaip ir Džokeris kortų kaladėje, kuris nepriklauso nei vienai spalvai), tačiau nepamiršta savo vidinio vertybinio pagrindo – kad yra už dialogą, bet prieš patyčias, diskriminaciją ar bet kokią kitą priespaudą.