Piliečio kelias istorijos veidrodyje

Pagrindiniai projekto tikslai – skatinti dialogą tarp kartų, siekiant atskleisti ES užtikrinamų teisių ir laisvių svarbą; palyginti gyvenimą ES ir ankstesnėse represinėse sistemose; padėti piliečiams šias teises įsisąmoninti, skleisti ir ginti. 

Projekte dalyvavo vienu ar kitu metu represinius režimus išgyvenusios šalys. Jauni žmonės kalbino vyresnius, klausėsi jų istorijų apie tais laikais pažeidžiamas Žmogaus teises, istorikai ir kiti specialistai teikė komentarus apie tai, kaip šias teises šiuo metu užtikrina ES, o bendraamžiai dalinosi mintimis apie tai, kas nutiktų, jei staiga netektų turimų laisvių. Visa ši medžiaga buvo filmuojama, pagal ją parengtas dokumentinis filmas. Visi partneriai taip pat dalyvavo Forumo teatro mokymuose, diskusijose Žmogaus teisių temomis. Visą ši patirtis buvo perkelta į tarptautinius viešus renginius visose dalyvaujančiose šalyse, kur buvo tiek pristatytas pačių dalyvių sukurtas dokumentinis filmas, tiek ir pristatomi Žmogaus teisių temomis sukurti etiudai, kviečiant publiką aktyviai diskutuoti ir įsitraukti į veiksmą. 

1 RENGINYS: Parengiamasis susitikimas.
Dalyvavimas: projektas padėjo susitikti 12piliečių, iš jų 6 gyvena Vilniaus mieste (Lietuva), 1 Kauno mieste (Lietuva), 2 Kriukų miestelyje (Lietuva), 1 Ourém mieste (Portugalija), 1 Herceg-Novi mieste (Juodkalnija), 1 Tata mieste (Vengrija).
Vieta / data: renginys vykoVilniuje (Lietuva)nuo 2017/01/18 iki 2017/01/20
Trumpas aprašymas: jis buvo skirtas partnerių susipažinimui, pasiskirstymui veiklomis, tolesnio bendradarbiavimo aptarimui, būtinų darbui įgūdžių įgijimui. 

2 RENGINYS: Partnerių susitikimas Vilniuje - mokymai
Dalyvavimas: projektas padėjo susitikti 30 piliečių, iš jų 4 gyvena Tata mieste (Vengrija), 3 Ourém mieste (Portugalija), 3 Herzeg – Novi mieste (Juodkalnija), 3 Kriukų miestelyje (Lietuva), 3 Kauno mieste (Lietuva), 13 Vilniaus mieste (Lietuva), 1 Šiaulių mieste (Lietuva).
Vieta / data: renginys vyko Vilniuje (Lietuva) nuo 2017/04/25 iki 2017/04/27.
Trumpas aprašymas: jis buvo skirtas partnerių susitikimui, diskusijoms, Forumo teatro metodo mokymams, dokumentinio keturių šalių filmo pristatymui, susipažinimui su represine Lietuvos praeitimi. 

3 RENGINYS: Viešas tarptautinis renginys Lietuvoje
Dalyvavimas: projektas padėjo susitikti 250 piliečių, iš jų 4 gyvena Tata mieste (Vengrija), 3 Ourém mieste (Portugalija), 3 Herzeg – Novi mieste (Juodkalnija), 3 Kriukų miestelyje (Lietuva), 13 Vilniaus mieste (Lietuva), 1 Šiaulių mieste (Lietuva), 223 Kauno mieste (Lietuva).
Vieta / data: renginys Vyko Kaune (Lietuva) 2017/04/28.
Trumpas aprašymas: renginys vyko Kauno viešojoje bibliotekoje, jis buvo skirtas pristatyti dokumentinį tarptautinį filmą Lietuvos publikai, kviestiniai lektoriai pasakojo apie Europos Sąjungos veikimo principus ir teisės aktus, buvę tremtiniai dalinosi prisiminimais apie gyvenimą Sovietų Sąjungoje ir tuo metu patirtus Žmogaus teisių pažeidimus. Tarptautinė Forumo teatro grupė pristatė etiudus apie Žmogaus teisių pažeidimus, kuriems sprendimo būdų ir prevencinių priemonių ieškojo susirinkusi publika. 

4 RENGINYS: Viešas tarptautinis renginys Vengrijoje
Dalyvavimas: projektas padėjo susitikti 130 piliečių, iš jų 5 gyvena Vilniaus mieste (Lietuva), 2 Kauno mieste (Lietuva), 2 Kriukų miestelyje (Lietuva), 2 Ourém mieste (Portugalija), 2 Herzeg – Novi mieste (Juodkalnija), 115 Tata mieste (Vengrija), 2 šiuo metu Tata mieste (Vengrija) gyvenančios EVS savanorės iš Italijos bei Armėnijos.
Vieta / data: renginys vyko Tata (Vengrija), 2017/05/10 - 2017/05/13
Trumpas aprašymas: renginys buvo skirtas pristatyti tarptautinį dokumentinį filmą Vengrijos publikai, asmenys, išgyvenę Sovietų sąjungos okupacijos metų sunkumus dalinosi savo prisiminimais. Tarptautinė Forumo teatro grupė pristatė etiudus apie Žmogaus teisių pažeidimus, kuriems sprendimo būdų ir prevencinių priemonių ieškojo susirinkusi publika. Prieš ir po viešo renginio: projekto dalyvių diskusijos ir Forumo teatro vaidinimų repeticija, susipažinimas su Vengrijos istorija, jos ateities matymu. 

5 RENGINYS: Viešas tarptautinis renginys Juodkalnijoje
Dalyvavimas: projektas padėjo susitikti 130 piliečių, , iš jų 5 gyvena Vilniaus mieste (Lietuva), 2 Kauno mieste (Lietuva), 2 Kriukų miestelyje (Lietuva), 2 Ourém mieste (Portugalija), 3 Tata mieste (Vengrija), 116 Herzeg – Novi mieste (Juodkalnija).
Vieta / data: renginys vyko Herzeg – Novi (Juodkalnija), 2017/09/20 - 2017/09/23. 
Trumpas aprašymas: renginys buvo skirtas pristatyti tarptautinį dokumentinį filmą Juodkalnijos publikai, specialistai pristatė pranešimus apie Žmogaus teisių pažeidimus ir šias teises užtikrinančius įstatymus, tarptautinė Forumo teatro grupė pristatė etiudus apie Žmogaus teisių pažeidimus, kuriems sprendimo būdų ir prevencinių priemonių ieškojo susirinkusi publika.Prieš ir po viešo renginio vyko projekto dalyvių diskusijos projekto temų klausimais, Forumo teatro etiudų repreticija, susipažinimas su Juodkalnijos praeitimi, jos nepriklausomybės istorija, siekiais prisijungti prie Europos Sąjungos. 

6 RENGINYS: Viešas tarptautinis renginys Portugalijoje
Dalyvavimas: projektas padėjo susitikti 110 piliečių, iš jų jų 5 gyvena Vilniaus mieste (Lietuva), 2 Kauno mieste (Lietuva), 2 Kriukų miestelyje (Lietuva), 4 Tata mieste (Vengrija), 2 Herzeg – Novi mieste (Juodkalnija), 95 2 Ourém mieste (Portugalija).
Vieta  / data: renginys vyko Ourém (Portugalija), 2017/10/18 - 2017/10/21.
Trumpas aprašymas: renginys buvo skirtas pristatyti tarptautinį dokumentinį filmą Portugalijos publikai, savo patirtimi pasidalino buvęs politinis kalinys, nukentėjęs nuo represinio režimo Portugalijoje, tarptautinė Forumo teatro grupė pristatė etiudus apie Žmogaus teisių pažeidimus, kuriems sprendimo būdų ir prevencinių priemonių ieškojo susirinkusi publika. Prieš ir po renginio vyko projekto dalyvių diskusijos, Forumo teatro etiudų repeticjos, susipažinimas su Portugalijos istorija, kur kitos šalys galėjo sužinoti, ką tai reiškia jau daug metų gyventi demokratiškoje visuomenėje ir priklausyti Europos Sąjungai. Kadangi tai buvo paskutinis numatytas tarptautinis projekto renginys, vyko ir viso projekto aptarimas. 

Partneriai savarankiškai rinko medžiagą tarptautiniam filmui, kuriame kalbino vyresnio amžiaus žmones ir prašė jų pasidalinti savo patirtimi gyvenant represinėse sistemose, taip pat kalbėjosi su specialistais, kurie padėjo suprasti, kaip šiuo metu Žmogaus teises užtikrina Europos Sąjungos dokumentai bei su jaunimu, kurie dalinosi mintimis, ką jiems reiškia turima laisvė ir kas atsitiktų ją praradus. Visi interviu rėmėsi teiginiais iš Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos. Vėliau visa ši medžiaga buvo sumontuota į vientisą filmą. Projekto pabaigoje parengtas Gerosios patirties leidinys, apibendrinantis projekto veiklas, pasiekimus, įžvalgas, programos suteiktas galimybes. 

2017 sausio 18  - 20. Parengiamasis susitikimas. Vilnius, Lietuva
2017 sausio 20 - kovo 20. Savarankiškas partnerių darbas. Jaunų žmonių interviu kiekvienoje šalyje su vyresniais žmonėmis, specialistais ir bendraamžiais. 
2017 kovo 20 - balandžio 20. Surinktos filmuotos medžiagos montavimas, vientiso kūrinio suformavimas. 
2017 balandžio 25 - 27. Forumo teatro mokymai. Vilnius, Lietuva
2017 balandžio 28. Tarptautinis viešas renginys. Filmuotos medžiagos pristatymas, pranešimai, Forumo teatro etiudas. Kaunas, Lietuva
2017 gegužės 10 - 12. Tarptautinis viešas renginys. Filmuotos medžiagos pristatymas, pranešimai, Forumo teatro etiudas.Tata, Vengrija
2017 rugsėjo 20 - 22. Tarptautinis viešas renginys. Filmuotos medžiagos pristatymas, pranešimai, Forumo teatro etiudas. Herceg-Novi, Juodkalnija
2017 spalio 18 - 20. Tarptautinis viešas renginys. Filmuotos medžiagos pristatymas, pranešimai, Forumo teatro etiudas. Ourém, Portugalija

Partneriai

Remėjai

Projektą finansuoja Europos Sąjungos programa Europa piliečiams.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.