Piliečio kelias

Projektas skirtas skirtingų šalių piliečių susitikimams, diskusijoms bei darbui. Pagrindinis akcentas – tai, kad būdami Europos Sąjungai priklausančių šalių piliečiais, patys esame Europos Sąjungos piliečiai, kuriems garantuojamos visos ES užtikrinamos teisės ir laisvės. Jos yra apibrėžtos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje bei Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo, todėl jomis buvo remiamasi parenkant temas diskusijoms, kuriant bei vaidinant etiudus. Diskusijoms bei etiudams buvo pasirinkti trys Chartijos skyriai ir jas sudarančios temos:

I. Orumas: žmogaus orumas; teisė į asmens neliečiamybę.

II. Laisvės: teisė į laisvę ir saugumą; minties, sąžinės ir religijos laisvė; teisė į mokslą; laisvė pasirinkti profesiją ir teisė dirbti.

III. Lygybė: diskriminacijos uždraudimas; kultūrų, religijų ir kalbų įvairovė; moterų ir vyrų lygybė; vaiko teisės; pagyvenusių žmonių teisės; neįgaliųjų asmenų integravimas.

Projekto metu buvo organizuojami dalyvių mokymai, dėmesį skiriant Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos pasirinktiems skyriams ir mokymams, kaip šias temas galima atskleisti naudojant interaktyvius Augusto Boalio metodus. Vėliau vyko viešos interaktyvios mini-konferencijos – jas organizavo tiek projekto koordinatoriai Viešoji įstaiga „Menų ir mokymo namai“, tiek ir visos projekte dalyvavusios mokyklos išbandė šį formatą savo bendruomenėse. Kiekviena mokykla suorganizavo po tris tokias interaktyvias mini-konferencijas (temomis „Orumas“, „Laisvės“, „Lygybė“). Projektą vainikavo didžiulis viešas renginys „Troškimų aikštė“ Vilniaus autobusų stotyje. 

Projekto partneriai ir dalyviai:

Remėjai