Piliečio žadintuvas

Viešosios įstaigos „Menų ir mokymo namai“ ir „Nacionalinio socialinės integracijos instituto“ darbuotojai keliavo po visą Lietuvą. Buvo siekiama jaunus žmones įgalinti patiems labiau atpažinti aplinkoje egzistuojančias socialines problemas ir ieškoti būdų joms spręsti. 

Projekte dalyvavę moksleiviai susirinkdavo į darbo grupes du kartus per savaitę. Jo metu kartu su jaunimo lyderiais įsivardindavo stebimas problemas ir aptardavo galimus jų sprendimo būdus. Likęs laikas būdavo skirtas Forumo teatro metodui, kurį moderuodavo pedagogai, socialiniai darbuotojai, psichologai. 

Etiudai buvo pristatomi mokyklų bendruomenėms, kviečiant jas įsijungti į diskusijas svarbiomis temomis, o projekto pabaigoje kiekvienoje dalyvavusioje apskrityje surengta po konferenciją – pristatant projekto idėją, rezultatus, Forumo teatro etiudus su diskusijomis bei baigiamoji nacionalinė konferencija Vilniuje, į kurią susirinko atstovai iš visų dalyvavusių apskričių, rėmėjai, buvo apibendrinta viso projekto patirtis, gyvai pristatyti naudoti metodai. 

Projekto metu buvo išleisti du leidiniai – metodinis leidinys darbui su vaikais ir jaunimu bei gerosios patirties leidinys. 

Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojama programa TAPK (Neformaliojo švietimo paslaugų rėmimo sistemos sukūrimas savivaldybėse), administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Dalyviai

Dalyvavusios mokyklos