Teatras – sėkmingos integracijos į darbo rinką repeticija

Šiame projekte susitiko dviejų tipų organizacijos iš keturių šalių: tos, kurios turi patirties naudojant teatro metodus ir tos, kurios dirba su socialiai pažeidžiamais, darbo neturinčiais žmonėmis.

Šiam projektui buvo pasirinkti du Engiamųjų teatro metodai: Forumo teatras ir Troškimų vaivorykštė. Forumo teatras padeda mokytis tvarkytis su sudėtingomis išorinėmis aplinkybėmis, Troškimų vaivorykštė padeda atrasti vidinę stiprybę siekiant tikslų.

Pirmojo susitikimo metu visų šalių dalyviai analizavo bedarbystės situaciją ir priežastis, ieškant darbo kylančius sunkumus bei mokėsi, kaip teatro metodai gali padėti šiuos sunkumus įveikti. Po šių mokymų kiekvienas iš partnerių savo šalyje surengė dešimt susitikimų su tiksline grupe, naudojant išmoktus metodus.

Po kiekvieno susitikimo koordinuojančiai įstaigai buvo siunčiamas išsamus grįžtamasis ryšys. Pagal visą surinktą medžiagą buvo parengta ir penkiomis kalbomis (lietuvių, anglų, latvių, estų ir islandų) išleista metodinė medžiaga „Repeticija ieškantiems darbo“, o visas projektas apibendrintas tarptautinėje konferencijoje  Vilniuje, kur dalyvavo visų šalių partneriai. 

2015 08  - projekto pradžia. 

2015 10 27-30 - pirmasis dalyvių susitikimas Vilniuje. Dalyviai atvyks į Vilnių spalio 27 dieną. Darbas prasidės spalio 28 ryte. Pirmąją dieną dalyviai prisistatys, koordinatoriai pristatys projektą, remiančią programą, pagrindinius uždavinius ir tikslus. Partneriai pristatys situacijos analizę kiekvienoje šalyje. Su tarpininko pagalba bus atrinkta dešimt pagrindinių temų, svarbių visiems partneriams. Šios temos bus aptartos, rasti pagrindiniai iššūkiai, kiekvienos šalies atstovas pasidalins, kodėl ši tema svarbi jų šalyje ir kokius žino jos sprendimo būdus savo valstybėje. Antrąją dieną teatro įstaigos ("Menų ir mokymo namai", Lietuva ir "Forum theatre", Estija) inicijuos teatro metodų mokymus, kurių metu dalyviai patys dirbs atrinktomis temomis. Jie išbandys metodus, sužinos apie jų teorinį pagrindą, taikys praktiškai ir patirs, ką tai reiškia būti dalyviu tokio pobūdžio veikloje. Taigi, jie turės galimybę pabūti savo klientų vaidmenyje. Teatro metodų mokymuisi bus skirtos aštuonios valandos. Galiausiai, trečią dieną dalyviai aptars ateities veiklas, būsimą bendradarbiavimą, planus, užduotis, pasidalins atsakomybėmis, užduos rūpimus klausimus apie metodus, temas ir kitus jiems rūpimus dalykus bei tą pačią dieną išvyks namo. 

2015 11 01 - 2015 11 20 koordinuojanti institucija (VšĮ "Menų ir mokymo namai", Lietuva) parengs gaires eksperimentiniam darbui naudojant teatro metodus. 

2015 12 01 - 2016 05 30 - kiekviena projekte dalyvaujanti įstaiga savo šalyje surengs dešimt susitikimų su tiksline grupe. Kiekvienas susitikimas bus skirtas kiekvienai parinktai temai ir truks tris - keturias valandas. Grupė susidarys iš 15 - 20 socialiai pažeidžiamų, bedarbių asmenų. Po kiekvieno susitikimo partneriai atsiųs atgalinį ryšį (užpildytą klausimyną ir savo pastabas, klausimus, iššūkius, pavyzdžius) koordinuojančiai institucijai. 

2016 06 01 - 2016 10 31 - metodinės medžiagos parengimas ir leidyba, jos vertimas į visų dalyvių kalbas (bei papildomai į anglų kalbą). Šioje medžiagoje bus aprašyta kiekviena iš pasirinktų dešimties temų, pristatomi pagrindiniai klausimai ir esminė informacija, siūlomi tinkantys metodai, žaidimai, pratimai. Ji bus tiek išleista (50 kopijų kiekvienai dalyvaujančiai įstaigai), tiek ir laisvai prieinama internete, kiekvienos dalyvaujančios įstaigos tinklapyje. Tai bus praktiška, lengvai suprantama metodinė medžiaga įdarbinimo, švietimo ar socialinio darbo specialistams. Ją bus galima naudoti sistemingai, dirbti su visomis pristatytomis temomis, bet lygiai taip pat bus galima pasirinkti tik tas temas, kurios specialistams atrodys svarbios - visa reikiama informacija darbui su grupe pasirinkta tema bus pateikta tos temos aprašyme. Metodinę medžiagą sudarys 50 puslapių. 

2016 11 01 - 2016 11 20 pasiruošimas tarptautinei konferencijai.

2016 11 23 - 25. Tarptautinė konferencija Vilniuje. Kiekvienos dalyvaujančios įstaigos atstovai atvyks į Vilnių lapkričio 23 dieną. Lapkričio 24 dieną bus organizuojama baigiamoji konferencija. Numatoma, kad ji truks 4 - 5 valandas, dalyvaus apie 150 žmonių - švietimo, įdarbinimo, socialinio darbo specialistai, potencialūs darbdaviai ir kiti asmenys, kuriems ši informacija gali būti naudinga. Dalyviai iš kiekvienos šalies dalinsis išmoktomis pamokomis, savo pastebėjimais, patarimais kitiems specialistams. Bus pristatyta išleista metodinė medžiaga ir nemokamai dalinama konferencijos dalyviams. Taip pat bus organizuojamos praktinės veiklos, kurių metu dalyviai pamatys, kaip veikia metodai, publika turės galimybę pati juos išbandyti. Po konferencijos projekto dalyviai susitiks bendram aptarimui, kurio metu diskutuos apie projektą ir jo tęstinumo galimybes, bendradarbiavimą ateityje, stabilaus tinklo sukūrimą. Partneriai iš Vilniaus išvyks lapkričio 25 dieną. 

2016 11 25 - 2016 12 15 - dokumentų galutinei ataskaitai rengimas

2015 08 15 - 2016 12 15 - projekto sklaida

Partneriai

Remėjai